Procedura
Opis
Vrijeme
Cijena
Pregled fizijatra pregled 250 kn
Pregled ortopeda pregled 300 kn
Kontrolni pregled doktora pregled 150 kn
Fizioterapeutski pregled pregled 120 kn
Elektroterapija tretman 20 min 40 kn
Magnetoterapija tretman 20 min 50 kn
Ultrazvuk terapijski tretman 10 min 50 kn
Ultrazvuk kroz vodu tretman 10 min 60 kn
Ultrazvuk po Seltzeru tretman 20 min 60 kn
Laser točkasti tretman 10 min 50 kn
Infracrvena lampa tretman 20 min 50 kn
Blato (fango) tretman 20 min 50 kn
Elektrostimulacija mišića tretman 20 min 70 kn
Elektrostimulacija perifernih živaca tretman 20 min 70 kn
Medicinska masaža tretman 15 min 50 kn
Medicinska masaža tretman 30 min 90 kn
Medicinska masaža tretman 45 min 130 kn
Medicinska masaža tretman 60 min 170 kn
Ručna limfna drenaža segment 20 min 100 kn
Kinesiotaping segment 70 kn
Individualan fizioterapijski program vježbanja tretman 30 min 100 kn
Individualan fizioterapijski program vježbanja tretman 60 min 170 kn
Dnevna fizikalna terapija tretman 45 min 100 kn
Dnevna fizikalna terapija tretman 60 min 120 kn
Dnevna fizikalna terapija tretman 75 min 140 kn
Dnevna fizikalna terapija tretman 90 min 160 kn
Dekompresija kralježnice tretman 100 kn
Intraartikularna blokada tretman 150 kn
Punkcija zgloba tretman 100 kn
Krioterapija tretman 20 kn
Podešavanje štaka usluga 40 kn
Edukacija pacijenta savjetovanje 100 kn